Vad är vibration

För att kunna förklara vad är vibration och vad är en vibrationsdämpare behöver vi göra en modell av ett vibrerande system. Den enklaste typen av vibrerande system kallas enfrihetsgradsystem eller SDOF-system (Single Degree Of Freedom) eftersom rörelse endast kan ske i en riktning. Vi använder här SDOF-system för att förklara principerna när det gäller en vibrationsdämpare.

vibrationsdämpare teori
fig.1 SDOF-system, rörelse i endast en riktning

Ett SDOF-system är en bra modell för att förklara grundprinciperna när det gäller ett vibrerande system även om de ekvationer vi använder innebär en del antaganden och kompromisser. Verkligheten, som så ofta, kan vara mer komplicerad och där kan man behöva använda avancerade modeller för att beskriva förloppet. En stel kropp kan ha upp till sex frihetsgrader, så teorin för ett 6DOF-system blir självklart komplext och långt över målsättningen med denna sida.

Vibration är en oscillerande eller pendlande rörelse. Vibration kan mätas som rörelse, kraft, hastighet eller acceleration. En enhet med massa och elasticitet kan vibrera.

Den dynamiska responsen hos en SDOF-struktur beror i huvudsak av tre parametrar:

  • Massa (M)
  • Fjäderkonstant (K) – styvhet
  • Dämpning (D)

Massa (M)

Det är värt att påpeka att vi i den fortsatta diskussionen beskriver hur massan (M), som kan vara någon form av maskin, motor eller utrustning, vibrerar och orsakar rörelser i fjädern som i sin tur överför kraft till stödstrukturen, t.ex. ett golv eller byggnad. Men även stödstrukturen kan vibrera, vi vet ju alla hur det kan kännas i en byggnad som ligger nära en järnväg. Teorin är dock samma oavsett om det är kroppen eller stödstrukturen som orsakar vibrationerna.

Läs vidare:

=> Del 2 Teori – Resonansfrekvens