Gummidämpare

Vibrationsisolering i form av gummidämpare finns i ett oräkneligt antal olika former och typer. Gummi har bra vibrationsdämpningsförmåga vilket också kan förklaras med dess förmåga att omvandla en del av vibrationsenergin till värme.

Gummi framställs av saven från gummiträd, s.k. naturgummi, men kan också framställas syntetiskt. Gummi är en elastomer. Elastomerer, som även kallas elaster, är lättrörliga polymerer som ger ett elastiskt material som snabbt återgår till sin ursprungliga form efter formförändringar orsakade av yttre påverkan.

Materialegenskaper

Vibrationsdämpande matta
fig.1 Vibrationsdämpande matta av gummi:Vibro-Foam rubber machinery mounts are designed utilising Regufoam®, a high quality polyurethane foam, with semi-closed cells.”

För att få de egenskaper på gummit man önskar för olika applikationer tillsätter man olika ämnen och listan på olika gummityper är lång. För en gummidämpare blir ofta valet en kompromiss mellan olika egenskaper man önskar för sin tillämpning. Utvecklingen av elastomera material har dock inneburit förbättringar av viktiga egenskaper som motståndskraft mot olja, väderpåverkan (inklusive sälta, grundläggande för användning utomhus), temperaturväxlingar samt kemiska ämnen.

En viktig materialegenskap för gummi i en vibrationsdämpare är hårdheten. Gummits hårdhet mäts i grader: shore A,B eller C beroende på de krav man har. Vanligast är Shore A.

Eftersom gummit inte går att komprimera som en stålfjäder så kan en fjädereffekt endast uppnås när gummit är belastat och kan expandera (”svälla”) ut. Hur mycket bestäms av gummits dimension, form och hårdhet. Hårdheten indikerar gummits motståndskraft mot deformation under tryck. Gummi tål stora tryckbelastningar med en hoptryckning på ca. 20 % av den obelastade höjden.

Gummidämpare skiljer sig från stålfjädrar genom att deras styvhet också är beroende av med vilken hastighet deformationen sker. Om en gummifjäder deformeras snabbt blir den styvare än om den påverkande kraften (vibrationen) sker långsamt.

Vibrationsdämpare av gummi

gummidämpare
fig.2 Vibrationsdämpare av gummi: ”Vibro EM.3 is a vibration control mount and is made with a combination of rubber and metal bonded parts.”

Om det skakar är chansen stor att du kan lösa vibrationsproblemet med en gummidämpare. Tvättmaskiner kan orsaka höga ljud genom vibrerande rörelser framför allt under centrifugeringsdelen av programmen. Det kan oftast lösas med en gummikloss som dämpar vibrationerna.

Det är viktigt att en gummidämpare är dimensionerad efter maskinens belastning och störfrekvens. Se vidare diskussionen på sidan ”Resonansfrekvens”. Väljer man en vibrationsdämpare med en resonansfrekvens som ligger för nära störfrekvensen får man i stället för en dämpning en förstärkning av vibrationerna vilket kan leda till skada på utrustning. Det är alltså viktigt att ha en uppfattning av vibrationens frekvens.

Anti-vibration dämpare
fig.3 Anti-vibration gummidämpare: ”The rubber support Vibro-Midi is an ingenious low cost solution for vibration problems.”

Även form och storlek (tjocklek) är faktorer att ta hänsyn till man väljer sin gummidämpare. Gummit är ju under kompression och kan behöva dämpa och absorbera stötar ifrån rörelser över flera plan och riktningar och detta kan kräva en anpassad design eller form. Ju tunnare lager eller mindre gummi, desto mindre belastning kan man lägga på. Större eller tjockare gummi kan ta emot mer belastning men introducerar också mer rörelse. Om vi ser på bilden ovan förstår vi intuitivt att det dämpande design materialet måste ha en viss tjocklek för att klara tyngden av balken men ett för tjockt lager blir för mjukt att kan börja gunga (vibrera).

Några av fördelarna med vibrationsdämpare av gummi jämfört med stålfjäder dämpare:

  • kostnaden, för samma dämpningskapacitet, är lägre.
  • tillverkning av skräddarsydda vibrationsisoleringslösningar är enklare och billigare.
  • lägre vikt vilket underlättar transport och installation.

.